Arquitectura Viva 212

Álvaro Siza

From Porto to the East